Toimisto avoinna

Ma-Ke 12.00-17.00
To-Pe Suljettu

Alkavat kurssit

AM, A ja B Riskientunnistamiskoulutus
Joustavasti sopimuksen mukaan Joustavasti sopimuksen mukaan

Uusi B-luokan opetussuunnitelma käytännössä


Ajokortin suorittamisessa on tapahtunut lähes historiallisen uudistusmielisiä muutoksia, jotka koskevat sekä lainsäädäntöä että olemassa olevia käytäntöjä. Ajokorttia suorittavan valinnanvapaus lisääntyi merkittävästi. Lähes kaikkien ajokorttiluokkien opetus uudistui, mutta ehkäpä mittavimmat uudistukset koskevat uutta henkilöauton B-kurssin opetussuunnitelmaa, joka tuli voimaan 1.7.2018 alkaen. Nyt kaikki opetus suoritetaan kerralla ennen ajokoetta. Lisäksi ajokorttilupahakemusta koskevat käytännöt keventyivät ja siten helpottavat ajokortin hankkimisprosessia.


Pakollisen opetuksen määrä väheni ja samanaikaisesti B-kurssin suorittamisen tavat monipuolistuivat. Tällä huomioidaan paremmin henkilöt, joilla on jo jokin ajokortti ja kokemusta liikenteestä.


Perimmäisenä ajatuksena muutoksissa on se, että ajokortillinen henkilö ei välttämättä tarvitse yhtä paljon opetusta kuin sellainen henkilö, jolla ei ole vielä mitään kokemusta liikenteestä. Voidaankin puhua opetuksen vaihtoehtojen monipuolistamisesta. Oppilas saa itse valita, ottaako esimerkiksi vapaaehtoista teoriaa vai ei. On kuitenkin tärkeä huomata, että pakollisen opetuksen määrän karsiutuessa ja suoritusvaihtoehtojen laajentuessa ajokoe ja teoriakoe ovat vaikeutuneet 1.7.2018 muutosten jälkeen. Vapaaehtoinen teoriaopetus useimmiten helpottaa ajokortin hankkimista ja tekee ajokortin suorittamisen edullisemmaksi.


Uuden teoriakokeen laajuutta on kasvatettu, mikä näkyy monipuolisemmissa kysymyksissä ja täysin uudessa osiossa riskien tunnistamisesta. Uusi B-luokan teoriakoe koostuu sanallisista monivalintakysymyksistä, liikennetilanteita koskevista kuvakysymyksistä ja riskientunnistamista koskevista kysymyksistä. Pakollisen opetuksen vähentyessä ja teoriakokeen vaikeutuessa itsenäisen opiskelun merkitys kasvaa merkittävästi. Auto-opiston B-kurssilla saat kuitenkin kattavan ohjeistuksen teoriakoeharjoitteluun sekä tunnuksia teoriakoeharjoitteluun.


Myös B-luokan ajokoe muuttui 1.7.2018 voimaantulleiden uudistusten jälkeen. Ajokokeessa käytetty aika piteni 15 minuutilla ja kestää nykyisellään 60 minuuttia. Pakollisen opetuksen määrän vähentyessä uudessa ajokokeessa oppilaan osaamista mitataan entistä monipuolisemmin.


Ajokokeessa esitettävää osaamista mitataan kokonaisuutena, eikä arviointi tapahdu enää virheperustaisesti. Kokonaisuus ratkaisee ja ajokokeen pidentyessä koe on myös vaikeutunut. Siksi on tärkeää muistaa, että lain määrittelemä minimiajo-opetus ei välttämättä ole oppilaskohtaisesti parhain ratkaisu, vaan lisäajojen mahdollisuutta kannattaa tarvittaessa harkita. Esimerkiksi ensimmäistä ajokorttiaan suorittava tarvitsee lähtökohtaisesti hieman enemmän ajo-opetusta kuin esimerkiksi mopo- tai mopoautokortillinen B-kurssille tulija.


Laatu ratkaisee


Driving Academy on Autokoululiiton laatu- ja ympäristöjärjestelmään hyväksyttyjen autokoulujen yhteinen tunnus. Se takaa laadukkaat ja ympäristöystävälliset autokoulupalvelut yhteisten hyväksi todettujen pelisääntöjen mukaisesti. Suomalaisessa liikenteessä laatua on turvallisuus, joustavuus ja sosiaalisuus sekä taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. Nämä ovat keskeisiä teemoja Tammerkosken Auto-opisto Oy:n kuljettajakoulutusjärjestelmässä.


Toiminta-ajatuksemme on tuottaa monipuolisia ja nykyaikaisia koulutuspalveluja, joilla saadaan aikaan ajo- ja ajattelutavoiltaan turvallisia, ympäristöystävällisiä ja muut huomioon ottavia, sosiaalisesti liikenteessä toimivia tienkäyttäjiä. Opetuksemme on turvallista, yksilöllistä ja tapahtuu korkeatasoisin, nykyaikaisin välinein ryhmäopetuksen mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestämme opetusta sekä suomeksi että englanniksi.


Tervetuloa Auto-opistoon!


Laatuun voi luottaa


Autokouluille on kehitetty ISO 9001 -laatujärjestelmä jo vuonna 1997. Järjestelmä elää ja kehittyy koko ajan, ennen muuta asiakkailta saadun palautteen perusteella. Järjestelmän on sertifioinut SFS-Inspecta sertifiointi Oy. Tammerkosken Auto-opisto Oy, joka on toiminut Pirkanmaalla vuodesta 1963 lähtien, liitettiin laatujärjestelmään ensimmäisten autokoulujen joukossa vuonna 1998.


Taloudellinen ajotapa ja ekologinen auton käyttö ovat keskeisiä asioita Driving Academy -autokoulun opetuksessa. Taloudellinen ajotapa näkyy selkeänä säästönä kuljettajan kukkarossa. Ekologisella auton käytöllä on suuri merkitys sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnille. Kun yhä useampi kuljettaja kiinnittää ympäristöasioihin huomiota, tuloksia syntyy.


Suomalaisille autokouluille kehitettiin ympäristöjärjestelmä vuonna 2001. ISO 14001- sertifikaatin sille myönsi SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. Ympäristöjärjestelmään Tammerkosken Auto-opisto Oy liitettiin samaan aikaan.

Oppiminen on yksilöllistä


Autokoulussamme opit taloudellisen ajamisen taidot heti alusta pitäen sekä saat hyviä vinkkejä ekologiseen auton käyttöön. Kulutusmittarin avulla voit itse seurata ajamisesi taloudellisuutta ajotunneilla. Myös kouluautojemme polttoaineen kulutusta seurataan ja tilastoidaan jatkuvasti.


Kaikki kurssimme sisältävät vähimmäisopetusmäärän lisäksi aina toimistopalvelut, parhaan oppimateriaalin, teoriaharjoittelut netissä ja autokoululla sekä oman opettajan koko autokoulun ajaksi.


Henkilöauto EAS-tunnit/Turvallisuuskoulutus (B)


Henkilöauton EAS-tunnit koostuvat 4 teoriatunnin kokonaisuudesta eli niin sanotusta turvallisuuskoulutuksesta, joka on kaikille ensimmäistä ajokorttia suorittavalle pakollinen Myös ensimmäistä ajokorttia suorittavien opetuslupaoppilaiden tulee suorittaa EAS-koulutus autokoulun kautta. Opetus suoritetaan luokkahuoneessa lähiopetuksena. Myös EAS-koulutukseen voit ilmoittautua ilmoittautumisvalikosta erikseen.


Henkilöauton kurssikokonaisuus (B)


Perusosa (B)


Opetussuunnitelman mukaisesti koko B-kurssikokonaisuus käsittää perusosan, joka suoritetaan ensimmäiseksi sekä sen lisäksi suoritettava riskientunnistamiskoulutus. Kurssille ilmoittauduttuasi suoritat myös ensimmäiseksi pakollisen turvallisuuskoulutuksen (EAS) 4 tuntia teoriaa, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttiasi. Kurssin voit aloittaa joka päivä.


Voit myös suorittaa lisäksi neljän teoriatunnin vapaaehtoisen teoriakokonaisuuden, joka käsittelee nimenomaan henkilöauton erityispiirteitä ja henkilöautolla ajamista sekä auton käyttöä. Teoriatuntien lopullinen määrä siis riippuu siitä, onko sinulla jo jokin ajokortti ja siitä, suoritatko samalla myös vapaaehtoisia teoriatunteja. Opetus järjestetään autokoulumme luokkahuoneessa ja siinä hyödynnetään uusinta teknologiaa, opetusmateriaalia sekä aktiivisia opetusmenetelmiä kuten ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä.


Uuden opetussuunnitelman mukaisen B-kurssin perusosion ajotuntien määrä on 10 tuntia, joka tulee vähimmäismääränä ajettavaksi kaikille. Ajokokeen lähestyessä on mahdollista ottaa ylimääräisiä lisäajotunteja, jos ajo-opettajan ja oman arviosi mielestä ajaminen tuntuu vielä liian epävarmalta. 10 ajotuntia on siis vain määritelty pakollinen minimimäärä, muttei välttämättä aina riitä ajokokeen läpäisemiseksi, koska B-kurssin kevyemmän minimiopetuksen vastineeksi ajokoe vaikeutui 1.7.2018 alkaen.


Autokoulumme B-kurssilla opetus tapahtuu turvallisilla ja nykyaikaisilla henkilöautoilla. Autokoulumme opettajat käyvät säännöllisesti jatkokoulutuksessa ja näin voit olla varma, että opettajasi tiedot ovat viimeistä piirtoa myöten ajan tasalla. Kouluautoissa on taloudellisuusmittarit, joiden avulla seurataan polttoaineen kulutusta ja sitä kautta ympäristöystävällisyyttä.


Riskientunnistamiskoulutus (B)


Uuden opetussuunnitelman myötä 1.7.2018 jälkeen ajokokeisiin meneville tulee suoritettavaksi myös riskientunnistamiskoulutus. Riskikoulutus vaaditaan siis myös silloin, vaikka olisit aloittanut opetuksen jo ennen 1.7.2018 tutkintorakenteen muutoksia, jos et ole ehtinyt vielä käydä ajokokeessa. Jos opetus on aloitettu 1.7.2018 jälkeen, käyt automaattisesti uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen perusosioineen ja riskientunnistamiskoulutuksineen.


Riskientunnistamiskoulutus käsittää yhteensä 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia. Sen ajo-opetus suoritetaan pimeällä ajamisen koulutusta lukuun ottamatta liikenteessä ja teoriatunnit on kokonaisuudessaan lähiopetusta. Riskientunnistamiskoulutus sisältää nimensä mukaisesti opetusta erilaisten ajo-olosuhteiden ja esimerkiksi kuljettajaa koskevien riskien tunnistamisesta. Opetuksen tarkoituksena on vaikuttaa autoilijan ajokäyttäytymiseen sekä ennakointikykyyn ja siten lisäämään ajoturvallisuutta liikenteessä.


Riskientunnistamiskoulutus tulee suoritettavaksi 1.7.2018 jälkeen myös jo ajokortillisille henkilöille, jotka eivät ole ennen opetussuunnitelman muutosta ehtineet käydä jatko-opetusta kokonaisuudessaan. Tällöin riskientunnistamiskoulutus suoritetaan viimeistään kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta. Riskientunnistamiskoulutus suoritetaan autokoulussa sellaisenaan myös osana B-kurssin opetuslupaopetusta. Myös opetuslupaoppilaiden kesken riskientunnistamiskoulutus on suunniteltu suoritettavaksi opetuksen loppupäässä, kun suurin osa opetuksesta on käyty ja teoriakoe on jo suoritettu. Myös pelkkään riskientunnistamiskoulutukseen voit ilmoittautua erikseen ilmoittautumisvalikosta, mikäli olet jo ajokortillinen tai opetuslupaopetuksessa.


Mopo (AM120)


Mopokurssiin kuuluu ensimmäiseksi käytävä 4h turvallisuuskoulutus (EAS), mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttiasi. Tämän lisäksi voit valita vapaaehtoisen, mopokurssille suunnitellun teoriatuntikokonaisuuden mopoilun erityispiirteistä. Kaikki teoriatunnit suoritetaan luokkahuoneessa lähiopetuksena ja ajotunnit liikenteessä. Mopokurssiin ei ole varsinaista pakollista ajo-opetusta, mutta vapaaehtoiset ajo- ja käsittelytunnit ovat erittäin suositeltavia. Voimme räätälöidä sinulle juuri sinun tarpeisiisi sopivan ajotuntipaketin, jonka laajuus kannattaa sopia ajo-opettajasi kanssa. Opetus tapahtuu teoria- ja ajotunneilla ammattilaisen kouluttajan ohjaamana ja siihen sisältyy aina oppimateriaali, ohjattu teoriaharjoittelu ja ajokorttilupahakemuksen hoitaminen puolestasi. Mopokurssin tutkinto koostuu teoriakokeesta, joka suoritetaan teoriatuntien ja ajokorttilupahakemuksen hyväksymisen jälkeen sekä mopon käsittelykokeesta, joka varataan kun kaikki opetus on suoritettu ja olet täyttänyt 15 vuotta.


Moottoripyörä (A1, A2, A)


Moottoripyöräkoulutus on alue, johon olemme erityisesti panostaneet. Olitpa sitten aloitteleva A1-kuljettaja tai kokeneempi motoristi, saat meiltä parasta opetusta moottoripyöräilyyn. Kouluttajamme ovat suorittaneet vaativat kouluttajatestit ja heidät on hyväksytty SMOK:in moottoripyöräkouluttajiksi. Kouluttajana on vuonna 2010 vuoden moottoripyöräkouluttajaksi valittu Jarmo Jokilampi.


Myös moottoripyöräkurssin rakenne koki muutoksia 1.7.2018 opetussuunnitelmien ja lakimuutosten jälkeen. Esimerkiksi pakollista teoriaopetusta moottoripyöräkursseilla ei ole, mikäli kyse ei ole ensimmäisestä ajokortista. Voit kuitenkin valita vapaaehtoisen 4h teoriakokonaisuuden, jossa opetus painottuu moottoripyörällä ajamisen erityispiirteisiin. Suosittelemme sitä suuresti, sillä moottoripyörällä ajaminen eroaa täysin esimerkiksi autolla ajamisesta ja siten vaatii erityistaitoja. Pakollisia ajotunteja moottoripyöräkoulutuksessa on 5 tuntia, mutta kannattavinta on räätälöidä juuri sinulle sopiva ajotuntimäärä. Suosittelemme aina tilanne- ja oppilaskohtaista harkitsemista ajotuntimäärän päättämisessä, sillä 1.7.2018 muutosten jälkeen moottoripyörän ajo- ja käsittelykoe vaikeutui vastapainoksi pakollisen opetuksen keventämiselle. Kaikki teoriatunnit suoritetaan lähiopetuksena sekä kaikki ajotunnit liikenteessä.


Kalusto- ja varusteasioissa emme myöskään tingi. Opettajan ja oppilaan välisessä viestinnässä käytössämme on häiriötön puhelinjärjestelmä ja ajokalustona Yamaha, Kawasaki ja BMW. Lisätietoja moottoripyöräkurssin ajokalustosta saat välilehdestä ”Kalusto”. Moottoripyöräkoulutuksessa käytössäsi on autokoulun moottoripyörä sekä turvalliset ajovarusteet, paitsi pakollinen kypärä niin myös motoristin turvallisuuden kannalta tärkeät ajopuku, saappaat ja ajohanskat. Turvallinen harjoittelu ammattitaitoisen kouluttajan kanssa on paras tie motoristiksi.


Kuorma-auto C


Kuorma-auto-opetus jakautuu luokka- ja ajo-opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma luokkaopetukseen läpiviemiseksi. Ajo-opetus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali tukee oppimistasi sekä kotona että koulussa. Saat lisäksi mahdollisuuden harjoitella liikennetilanteita ja teoriakysymyksiä internetin välityksellä.


Kalusto

Hyundai i30
Citroen C1
Citroen Berlingo
Citroen Berlingo Automaatti
Peugeot Speedfight
Yamaha YBR 125cc
Yamaha DT 125cc
Kymco Quannon 125cc
Kawasaki ER5
Kawasaki ER6
BMW 1200GS Adventure

Moottoripyörä jatkokoulutus


Jos Sinulla on jo aikaisemmin saatu A-ajokortti, mutta tunnet itsesi epävarmaksi, kannattaa tulla harjoittelemaan moottoripyörän perushallintataitoja ennen liikenteeseen lähtöä. Voit varata aluksi vaikka yhden tunnin, jolloin saat käsityksen omista taidoistasi. Harjoitteluun kuuluu aina täydelliset ajovarusteet, sopiva moottoripyörä ja ammattitaitoinen moottoripyöräkouluttaja.


Moottoripyöräkouluttajamme Jarmo Jokilampi valittiin Vuoden 2010 Moottoripyöräkouluttajaksi.


Lisää tietoja jatkokoulutuksesta www.motosurvival.fi


Yrityskoulutus


Järjestämme yrityskoulutusta tilauksesta sopimuksen mukaan.


Koulutusvaihtoehdot:


 • Moottoripyöräkoulutus
 • Talviajokoulutus
 • Ecodrivingkoulutus
 • Teoriakoe


  Teoriakokeeseen voit harjoitella Ajokaistassa. Tunnuksia voit kysellä autokoululta. Voit tulla myös autokoululle harjoittelemaan toimiston ollessa auki.

  Etunimet:

  Sukunimi:

  Syntymäaika:

  Osoite:

  Postinumero:

  Postitoimipaikka:

  Puhelinnumero:

  Sähköposti:

  Valitse kurssi, jolle haluat ilmoittautua:

  Jotain muuta kysyttävää, kerrottavaa yms.

  Henkilökunta


  Jarmo Jokilampi - AM, A, B ja C opetus


  Joni Jokilampi - AM ja B opetus


  Taina Civil - Sihteeri

  Yhteystiedot


  Tammerkosken Auto-opisto Oy

  Keskisenkatu 7

  33710 Tampere


  Toimisto: 0400 636 379

  e-mail: toimisto (a) auto-opisto.com

  Facebook: https://www.facebook.com/TammerkoskenAutoOpisto/

  http://www.auto-opisto.com


  Kartta

  Linkit

  MoTo Survival Finland Mopotaituri
  Suomen Motoristit ry Suomen Moottoripyöräkouluttajat
  Driving Academy Autokoululiitto
  EcoDriving Motiva
  TraFi Ajovarma
  Poliisi Motopassi
  Liikenneturva

  © Tammerkosken Auto-opisto Oy